spadamer spamen

Synske & Klarsynte Veiledere

Magisk.no samler Norges beste klarsynte! Klarsyn er noe de fleste mennesker er født med. For a utvikle denne evnen, kreves det mye trening og selvutvikling. De klarsynte får opp et ”bilde” av en spesiell hendelse eller situasjon som kan skje eller har skjedd. De fleste mennesker sender ut en form for ”energi” som en klarsynt fanger opp og tolker. Klarsyn sammen med en godt utviklet intuisjon gir den klarsynte mulighet for a gi deg råd og veiledning om en bestemt handling eller situasjon nå eller i fremtiden. Det hender at noen mennesker har så mange mentale sperrer som begrenser den klarsyntes mulighet til å ”se”. Samtidig er det viktig a være klar over at de klarsynte ikke er Vår Herre som kan se ”alt”. 

Ring 79 000 584

· Få akkurat den veiledningen du behøver

· Alle våre spåtjenester er kvalitetssikret

(åpent hver dag mellom 09-01)

Klikk her for å se alle våre synske og klarsynte!

Hvordan ser fremtiden din ut?