spadamer spamen

Synske & Klarsynte Veiledere

Magisk.no samler Norges beste klarsynte! Klarsyn er noe de fleste mennesker er født med. For a utvikle denne evnen, kreves det mye trening og selvutvikling. De klarsynte får opp et ”bilde” av en spesiell hendelse eller situasjon som kan skje eller har skjedd. De fleste mennesker sender ut en form for ”energi” som en klarsynt fanger opp og tolker. Klarsyn sammen med en godt utviklet intuisjon gir den klarsynte mulighet for a gi deg råd og veiledning om en bestemt handling eller situasjon nå eller i fremtiden. Det hender at noen mennesker har så mange mentale sperrer som begrenser den klarsyntes mulighet til å ”se”. Samtidig er det viktig a være klar over at de klarsynte ikke er Vår Herre som kan se ”alt”. 

Ring 79 000 584

· Nye kunder får 100 kr i rabatt

· Få akkurat den veiledningen du behøver

· Alle våre spåtjenester er kvalitetssikret

(åpent hver dag mellom 09-01)

Erfaren spådame med et velutviklet klarsyn

Min empati er ekte – den kommer fra hjertet

Svensk medium som gir healing og veiledning

Leser mennesker uten hjelpemidler

Det spirituelle er en helt naturlig del av mitt liv

Gir deg gode råd via sine sterke intuitive evner

Det spirituelle er en helt naturlig del av mitt liv

Å jobbe med energier, oppnås det raske forandringer

Spesialist i selvutvikling og fjernhealing

Erfaren intuitiv veileder som leser energier og blokkeringer

Jeg kan se fremtidens muligheter for deg

Bruker mitt klarsyn til å hjelpe både mennesker og dyr

Hvordan ser fremtiden din ut?