magic blue light

Priser og betingelser

Generelle priser og betingelser for Magic Circle


1. Tjenestene

Molendo AB tilbyr kontakt med spådamer/menn innen ulike fagområder under varemerket Magic Circle.


2. Omtalene er markedsføring

Omtalen av den enkelte spådame/mann på nettsidene er et ledd i markedsføring av Magic Circles spåoperatører. Informasjon som fremkommer på nettstedet er ikke å anse som rådgivning.


3. Rådgivere

Hver enkelt spådame/mann er selv ansvarlige for de råd som gis eller ikke gis. En telefonsamtale vil vanligvis avdekke om du har behov for ytterligere bistand. Ikke alle spørsmål er egnet for løsning via telefon eller elektronisk kommunikasjon.

Nettstedet gir mulighet for å komme i kontakt med rådgivere innenfor en rekke fagområder. Det presiseres uttrykkelig at Molendo AB ikke ansvarlig for kvaliteten av eventuelle råd og veiledning som gis via spådamer/menn som er tilknyttet Molendo AB, men vi vil gjerne høre om du er misfornøyd med tjenesten. Verken styret, daglig leder, medarbeiderne eller Molendo AB kan stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for ulempe, tap, skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt av rådgivere tilknyttet nettstedet.

Svarene du får, gir kun generell informasjon basert på spørsmålet du har stilt.


4. Spørsmål via telefon eller e-post

Du ringer nummeret som er oppgitt på websiden. Dette nummeret har en pris på kr. 35,90 pr. min.

Vi ivaretar din anonymitet når du stiller spørsmål pr. telefon og e-post, og spåoperatøren vil ikke kunne se hvilket nummer det ringes fra eller hvilken e-postadresse spørsmålet kommer fra.


5. Pris

Samtalene har en fast pris kr. 35,90 pr. min. Fakturagebyr (kr. 45,-) samt en oppkoblingsavgift (kr. 59,-) kommer i tillegg pr. faktura.


6. Kvalitetskontroll

Molendo AB vil fortløpende foreta kvalitetskontroll av veiledning som gis av våre spådamer/menn. Dette innebærer ikke at Kontura AS står ansvarlig for kvaliteten av kommunikasjon med sluttbrukere, men at spådamene/mennene som ikke overholder selskapets krav til kvalitet vil bli fjernet.


7. Personopplysninger

Molendo AB vil bevare og behandle dine opplysninger som konfidensielle, så som angivelse av betalingsinformasjon. Våre spåoperatører vil ikke få opplyst noen informasjon som registreres ved betaling. For å sikre ditt personvern sendes ingen svar eller andre opplysninger til deg via elektronisk post

Registrering av navn og adresse skjer kun for at tjenesten skal kunne faktureres. Disse opplysningene vil bli slettet etter anmodning fra deg når du ikke har behov for denne tjenesten lenger.

Man er altså helt anonym ovenfor spåoperatørene. Din oppringing vil gå via vår formidlingssentral og våre egne telefonisystemer.

Dersom du frivillig oppgir navn og adresse til personer eller firmaer som ønsker å selge deg noe via dette nettstedet, skjer dette fullt ut på eget ansvar.


8. Betaling

Ved bruk av telefon vil ringeminuttene bli registrert. Faktura på samtalen vil bli sendt via post innen 1 uke etter at du har foretatt din oppringing. Betalingsfristen er 14 dager. Du har også mulighet for å forhåndsbetale med VISA/Mastercard. Vår partner på betalingsløsninger er Teller AS. Betalingstransaksjonen håndteres i sin helhet av betalingsselskapet.


9. Klage

Dersom du er av den oppfatning at svaret du får ikke er tilfredsstillende, eller at svaret er i strid med lovgivning, forskrifter, avtaler eller etiske retningslinjer, ber vi deg ta kontakt med Molendo AB via epost til kundeservice@magic.no , eller til vårt kundesenter på tlf. 215 00 780.


10. Tvisteløsning

Enhver tvist vedrørende Molendo AB er underlagt gjeldende lover og regler.